ஏர்வாடி தர்கா 2023ம் ஆண்டு சந்தனக்கூடு உரூஸ் விழா

ஏர்வாடி சுல்தான் இப்ராஹீம் ஷஹீது பாதுஷா நாயகம் அவர்களின் 849ம் ஆண்டு சந்தனக்கூடு கந்தூரி விழா நிகழ்ச்சிகள்

  • 21-05-2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6:30 மணிக்கு புனித மொளலீது ஷரீப் (புகழ்மாலை) ஆரம்பம் (23 நாட்கள் நடைபெறும்)

Beginning of Holy Moulid Shariff (This Moulid Sheriff will continue for 23 days)

  • 30-05-2023 செவ்வாய் கிழமை மாலை 3:30 மணியளவில் அடிமரம் ஏற்றுதல்

Installation of the Lower trunk (Adi Maram)

  • 31-05-2023 புதன் கிழமை புனிதமிகு கொடி ஏற்றுதல்

Holy Flag Hoisting 

  • 12-06-2023 திங்கள் கிழமை மாலை 4:30 மணியளவில் சந்தனக்கூடு விழா ஆரம்பம்

Procession of Thabooth

  • 13-06-2023 செவ்வாய் கிழமை காலை 4:30 மணியளவில் ஏர்வாடி நாயகத்தின் திருச்சமாதிக்கு புனிதமிகு சந்தனம் பூசுதல்

Annointment of Sandalwood Paste on the Holy Mazar of Hazrat Sulthan Syed Ibrahim Shaheed Oliyullah

  • 19-06-2023 திங்கள் கிழமை மாலை 4:30 மணியளவில் புனித கொடியிறக்கம்

How to Reach Ervadi Dargah

ஏர்வாடி தர்கா முழு வரலாறு

local_offerevent_note May 21, 2023

account_box admin


local_offer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *