குல்பர்கா காஜா பந்தே நவாஸ் சந்தனக்கூடு

குல்பர்கா நகரில் சிறந்திளங்கும் தென்னிந்தியாவின் மாபெரும் இறைநேசர் காஜா பந்தே நவாஸ் கேசுதராஜ் அவர்களின் சிறப்புமிக்க உரூஸ் நிகழ்ச்சி.

06-06-2023 துல்கஃதா பிறை 15 -சந்தனம் பூசுதல்

History
local_offerevent_note June 5, 2023

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *