துல்காஃதா மாத கந்தூரி-உரூஸ் -மஜ்லிஸ் தினங்கள்

ஸெய்யதினா ஹழ்ரத் பிறை 1-தென்காசி குணங்குடியார் பாடல் முற்றோதல்  மஜ்லிஸ்.பிறை 6-பூனா ஸலாஹுத்தீன் நியாமி.பிறை 6-காயல் சின்ன ஷம்ஸுத்தீன்பிறை 7-நாகூர் பாக்கர் ஆலிம்பிறை 8-கோழிக்கோடு ஸெ.மு.ஜிப்ரீ தங்கள்பிறை 8-ஏமன் ஹத்தாத் இமாம்.பிறை 9-எகிப்து ஸித்தி  நஃபீஸத்துல் மிஸ்ரிய்யாபிறை 9-உடுமலைப்பேட்டை மு.தாஹிர்பிறை 9-கோலார் ஸெ.மு.ஹாஷிம்ஷாஹ் காதிரிபிறை 10-கூத்தூர் ஹஸன் காதிரி

event_note
close

ஸெய்யதினா ஹழ்ரத் பிறை 1-தென்காசி குணங்குடியார் பாடல் முற்றோதல்  மஜ்லிஸ்.பிறை 6-பூனா ஸலாஹுத்தீன் நியாமி.பிறை 6-காயல் சின்ன ஷம்ஸுத்தீன்பிறை 7-நாகூர் பாக்கர் ஆலிம்பிறை 8-கோழிக்கோடு ஸெ.மு.ஜிப்ரீ தங்கள்பிறை 8-ஏமன் ஹத்தாத் இமாம்.பிறை 9-எகிப்து ஸித்தி  நஃபீஸத்துல் மிஸ்ரிய்யாபிறை 9-உடுமலைப்பேட்டை மு.தாஹிர்பிறை 9-கோலார் ஸெ.மு.ஹாஷிம்ஷாஹ் காதிரிபிறை 10-கூத்தூர் ஹஸன் காதிரி

folder_open Festivals
Read more

Ervadi Urus – அடிமரம் ஏற்றுதல்

செவ்வாய் கிழமை மாலை 3:30 மணியளவில் அடிமரம் ஏற்றுதல் Installation of the Lower trunk (Adi Maram)

event_note
close

செவ்வாய் கிழமை மாலை 3:30 மணியளவில் அடிமரம் ஏற்றுதல் Installation of the Lower trunk (Adi Maram)

Read more

ஏர்வாடி தர்கா 2023ம் ஆண்டு சந்தனக்கூடு உரூஸ் விழா

ஏர்வாடி சுல்தான் இப்ராஹீம் ஷஹீது பாதுஷா நாயகம் அவர்களின் 849ம் ஆண்டு சந்தனக்கூடு கந்தூரி விழா நிகழ்ச்சிகள் Beginning of Holy Moulid Shariff (This Moulid Sheriff will continue for 23 days) Installation of the Lower trunk (Adi Maram) Holy Flag

event_note
close

ஏர்வாடி சுல்தான் இப்ராஹீம் ஷஹீது பாதுஷா நாயகம் அவர்களின் 849ம் ஆண்டு சந்தனக்கூடு கந்தூரி விழா நிகழ்ச்சிகள் Beginning of Holy Moulid Shariff (This Moulid Sheriff will continue for 23 days) Installation of the Lower trunk (Adi Maram) Holy Flag

folder_open Festivals
Read more